Παρουσιαση στο “Women in Tech Greece”

Μετά από πρόσκληση του ΕΔΥΤΕ συμμετείχα στη 2η εκδήλωση «Women in Tech Greece» και μοιράστηκα την εμπειρία μου στη διάδοση του κώδικα και του STEM. 👩‍💻👩‍🚀👩‍🔧

Η παρουσίασή μου “Digital has no gender” μετά το 1:39:08 στο video της 2ης εκδήλωσης:

⏺ Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET S.A.), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Women in Tech Greece», διοργάνωσε 2 διαδικτυακές εκδηλώσεις, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γυναικών για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που υπάρχουν για σταδιοδρομία στον τομέα της Τεχνολογίας.

⏺ 1η εκδήλωση «Προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα της Τεχνολογίας»

⏺ 2η εκδήλωση «Προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα της Τεχνολογίας: Οι Γυναίκες σε θέσεις Ευθύνης και Ηγεσίας», 4/5/2022

https://grnet.gr/…/05/06/events-conclusions-press-release/ https://womenintechgreece.gr/program/